342223312_252279907215235_7390038009402884058_n.jpg

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

 Баянхонгор-Эрчим хүч ХХК-ын нийт 67 ажилтан албан хаагчдад  гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, мэдлэг олгох хүрээнд “Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх”, “Анхан…

received_941535423709076.jpeg

ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Стратегийн команд штабын дадлага, сургууль 5 дугаар сарын 24-26-ны өдрүүдэд зохион байгуулахтай холбогдуулан бэлтгэл ажлын хүрээнд тус аймгийн ерөнхий боловсролын…