2Y1A9526.jpg

ӨСВӨРИЙН АВРАГЧ БҮЛГҮҮДИЙН ДУНД “ӨСВӨРИЙН АВРАГЧ-2021” ТЭМЦЭЭНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Баянхонгор сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн “Өсвөрийн аврагч” бүлгийн сурагчдад болзошгүй гамшиг, аюулт  үзэгдэл, осол, гэмтэл, бэртлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах,…

257871015_433806901649140_4446219420087336913_n.jpg

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ “КОМАНД ШТАБ”, “БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЗЛЭГ”-ИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны “Гамшгаас хамгаалах сургалт, дадлага зохион байгуулах тухай” А/690 дүгээр захирамж, аймгийн Онцгой байдлын газрын 2021…

245201373_444112043898175_5813310615391182626_n.jpg

ГЭР ХОРООЛЛЫН АЙЛ ӨРХҮҮДЭД ЦАХИЛГААНЫ БОЛОН ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН НЭГДСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ХИЙЛЭЭ

 Онцгой байдлын газар, Баянхонгор сумын Засаг даргын Тамгын газар, Баянхонгор-Эрчим хүч цахилгаан түгээх ХХК-тай Баянхонгор сумын  7994 айл өрхөд цахилгааны…

2Y1A7984.jpg

“ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ОЛОН УЛСЫН ӨДӨР”-ИЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад иргэд, олон нийтийн оролцоог хангах, олон нийтийг аюулгүй амьдрах арга ухаанд сургаж, дадлагажуулах, гамшгийн эрсдэлийг бууруулахын ач…