ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА

IMG_2996.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2023 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн баталсан удирдамжийн дагуу Баянхонгор аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг Амралтын газар, Жуулчны баазын барилга байгууламжид 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 5 дугаар сарын 22-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Гамшгаас хамгаалах болон Галын аюулгүй байдлыг хангуулах урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг зохион байгуулан, заавар зөвлөмж өгч, хяналт тавин ажиллаж байна.

scroll to top