УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА

IMG_2901.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2023 оны 1 дүгээр сарын 16-ний өдрийн баталсан удирдамжийн дагуу Баянхонгор аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг Авто засвар, Угаалга үйлчилгээний газрын барилга байгууламжид 4 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Гамшгаас хамгаалах болон Галын аюулгүй байдлыг хангуулах урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг зохион байгуулан хяналт тавин ажиллаж байна.

scroll to top