САХИЛГА, ЁС ЗҮЙН ЗӨВӨЛГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2Y1A4158.jpg

Онцгой байдлын газрын сахилга, ёс зүйн зөвөлгөөнийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр зохион байгуулаа.

Нээлтийн үйл ажиллагаанд Онцгой байдлын газрын дарга, хурандаа Ж.Алтангэрэл 2023 онд дэвшүүлсэн зорилт, үйл ажиллагааны чиглэл, алба хаагчдын үүрэг гүйцэтгэх чадавхыг дээшлүүлэх, бэлтгэл, бэлэн байдлыг хангах, цэргийн сахилга, ёс зүй, хариуцлагыг  өндөржүүлж, ёс зүйн зөрчил дутагдал гаргахгүй байх чиглэлээр үүрэг өгч, алба хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталж, нийт бие бүрэлдэхүүнд амжилт хүслээ.

Тус зөвөлгөөнөөр 2022 онд алба хаагчдын гаргасан зөрчил, дутагдал болон олгосон шагнал урамшуулалын талаар, мөн байгууллагын ахлагчийн зөвлөлөөс хийж хэрэгжүүлсэн ажлын талаар нийт бие бүрэлдэхүүнд танилцуулга, мэдээлэл хийж санал хүсэлтийг сонслоо.

Тус зөвөлгөөнөөр 2022 онд алба хаагчдын гаргасан зөрчил, дутагдал болон олгосон шагнал урамшуулалын талаар, мөн байгууллагын ахлагчийн зөвлөлөөс хийж хэрэгжүүлсэн ажлын талаар нийт бие бүрэлдэхүүнд танилцуулга, мэдээлэл хийж санал хүсэлтийг сонслоо.

scroll to top