УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

IMG_2490.jpg

   Монгол Улсын Шадар сайдын 2023 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдөр баталсан удирдамжийн дагуу Баянхонгор аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг Худалдаа, Олон нийт, Үзвэр үйлчилгээ, цахим тоглоомын үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагын барилга байгууламжид 2023 оны 1 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Гамшгаас хамгаалах болон Галын аюулгүй байдлыг хангуулах урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

scroll to top