АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАВ

IMG-0693.jpg

Аймгийн Засаг дарга Д.Мөнхсайхантай Онцгой байдлын газрын дарга, хурандаа Ж.Алтангэрэл 2023 оны хамтран ажиллах гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний гэрээ байгууллаа.

Энэхүү гэрээ нь албан байгууллагын дарга нарын харилцан хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тодорхой болгох, эцсийн үр дүнг үнэлж дүгнэн орон нутгийн төсвийн санхүүжилт, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлогоор үзүүлэх төрийн ба нийтлэг үйлчилгээний чанар, үр дүнг дээшлүүлэх зорилготой юм.

scroll to top