ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАЛАА

IMG-5111.jpg

Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн Улсын Их Хурлын нэгдсэн чуулганаар эцэслэн баталж, 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан Баянхонгор аймгийн Онцгой байдлын газар нийт алба хаагчдыг тоон үсэгтэй болгох ажлыг Улсын бүртгэлийн хэлтсээс зохион байгууллаа.

scroll to top