ХҮЙТНИЙ УЛИРЛЫН ДҮРЭМТ ХУВЦСАНД ШИЛЖЛЭЭ

2Y1A1215.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2022 оны А/267 дугаар тушаал, Өмнөд бүсийн төвийн захирагчийн 2022 оны  А/09 дүгээр тушаал, Онцгой байдлын газрын даргын 2022 оны А/69 дүгээр тушаалын дагуу тус газрын хэмжээнд хүйтний улирлын хувцсанд шилжиж, жагсаалын нэгдсэн үзлэгийг зохион байгуулж, бие бүрэлдэхүүний хүйтний улирлын хувцас, алба хаагчийн биед байх зүйлс, жагсаалын бэлтгэл болон жагсаалын дүрмийн мэдлэгийг шалгаж, тус газрын дарга, хурандаа Ж.Алтангэрэл холбогдох чиглэлээр үүрэг чиглэл өгч хүйтний улирлын хувцсанд шилжлээ.

scroll to top