ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2.png

            Монгол Улсын Шадар сайдын  2022 оны 01 дүгээр сарын 19-ны өдөр баталсан удирдамжийн дагуу Баянхонгор аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг Эрүүл мэндийн байгууллагын барилга байгууламжид 2022 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2022 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Гамшгаас хамгаалах болон Галын аюулгүй байдлыг хангуулах гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа.

scroll to top