АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССЫН ШУУРХАЙ АЖЛЫН ХЭСГЭЭС 20 СУМЫН ОНЦГОЙ КОМИССТОЙ ЦАХИМ ХУРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

IMG-4217.jpg

Аймгийн Онцгой комиссын Хүн, мал амьтны гоц халдварт өвчний үед ажиллах Шуурхай ажлын хэсгээс цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан 2022 оны09 дүгээр сарын 19-ний өдөр 20 сумдын Онцгой комисстой цахим хурлыг хийж, өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг сайтар хангах, хүн, мал амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, өвс тэжээлийн нөөцийг бүрдүүлэх чиглэлээр үүрэг чиглэл өгч, ажлын хэсэг орон нутагт томилж үүрэг гүйцэтгүүлэхээр шийдвэрлэлээ.

scroll to top