ТУС АЙМГИЙН ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫГ ХАНГАХ ЗОРИЛГООР ГАН, ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ БАЙНА

received_752808879158747.jpeg

2022 оны 08 дугаар сард хийгдсэн эрсдэлийн үнэлгээгээр тус аймагт ган, зуд болох эрсдэл өндөр байгаатай холбогдуулан тус аймгийн 20 суманд ган, зудын эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээг хийж байгаа бөгөөд ган, зудын хариу арга хэмжээний  төлөвлөгөөг нарийвчлан гаргаж, боловсруулахад дээрх ерөнхий үнэлгээний дүн, мэдээг ашиглах юм.

Мөн энэ үеэр сумдын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний биелэлт, өвс тэжээлийн нөөцийн мэдээг авч холбогдох үүрэг чиглэлийг өглөө.

scroll to top