ГЭР ХОРООЛЛЫН АЙЛ ӨРХҮҮДЭД ЦАХИЛГААНЫ БОЛОН ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН НЭГДСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ХИЙЛЭЭ

245201373_444112043898175_5813310615391182626_n.jpg

 Онцгой байдлын газар, Баянхонгор сумын Засаг даргын Тамгын газар, Баянхонгор-Эрчим хүч цахилгаан түгээх ХХК-тай Баянхонгор сумын  7994 айл өрхөд цахилгааны болон галын аюулгүй байдлын  нэгдсэн хяналт шалгалт хийж, нийт 5214 зөрчил илрүүлж, 2052 зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж, үлдсэн зөрчлийг арилгуулах заавар, зөвлөмжийг өгч ажиллалаа.

scroll to top