ХҮЙТНИЙ УЛИРЛЫН ДҮРЭМТ ХУВЦСАНД ШИЛЖЛЭЭ

2Y1A8160.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2021 оны А/231, Өмнөд бүсийн төвийн захирагчийн 2021 оны  А/05 дугаар тушаал, Онцгой байдлын газрын даргын 2021 оны А/64 дүгээр тушаалын дагуу тус газрын хэмжээнд хүйтний улирлын хувцасанд шилжиж, жагсаалын нэгдсэн үзлэгийг зохион байгуулж, бие бүрэлдэхүүний хүйтний улирлын хувцас, алба хаагчийн биед байх зүйлс, жагсаалын бэлтгэл болон жагсаалын дүрмийн мэдлэгийг шалгаж, Онцгой байдлын газрын дарга, хурандаа Ж.Алтангэрэл холбогдох чиглэлээр үүрэг чиглэл өглөө.

scroll to top