ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ

IMG_0877.jpg

Онцгой байдлын Ерөнхий газрын даргын 2021 оны 10 дугээр сарын 22-ны өдөр баталсан удирдамжийн дагуу Баянхонгор аймгийн нутаг дэвсгэрт Зоорийн давхарт үйл ажиллагаа явуулдаг барилга байгууламжид 2021 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2021 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлыг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

scroll to top