ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

IMG_0839-2.jpg

Монгол Улсын Шадар сайдын 2021 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр баталсан удирдамжийн дагуу Баянхонгор аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн захиргааны байгууллагуудын барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон Галын аюулгүй байдлыг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг Онцгой байдлын газрын Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч зохион байгуулан ажиллаж байна.

scroll to top