КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛЬД ОРОЛЦОХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ЦАХИМ СУРГАЛТЫН ТЕХНИК ХЭРЭГСЛИЙН БЭЛТГЭЛ БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ШАЛГАЛАА

2Y1A6852.jpg

Тус аймагт гамшгаас хамгаалах “Команд штаб”-ын сургууль эхлэхтэй холбогдуулан 20 сумдын Онцгой комисс, гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүний техник хэрэгслийн бэлтгэл бэлэн байдлыг сургууль удирдан зохион байгуулах  ажлын хэсэг шалгалаа.

scroll to top