СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

IMG_0829.jpg

              Баянхонгор   аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг Барилгын салбарын тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагуудын удирдах болон инженер техникийн ажилчдын зөвлөлдөх уулзалт 2021 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр  зохион байгуулагдаж тус газраас Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч, дэслэгч М.Төмөрчөдөр Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Барилгын тухай хууль, дүрэм, норм, стандартын талаар мэдээлэл өгч, танилцуулга хийлээ.

scroll to top