БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

237694168_166997168847136_7232402896404331057_n.jpg

Аймгийн Онцгой комиссын даргын 2021 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн баталсан “Баянхонгор сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдэд хяналт шалгалт хийх удирдамж”-ийн хүрээнд аймгийн Онцгой комиссын  гишүүд сургууль, цэцэрлэгүүдэд аймгийн Онцгой комиссын даргын  2021 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн “Коронавируст халдвар (Covid-19)-ын цар тахлын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, халдвар хамгааллын дэглэмийн хэрэгжилтийг хангуулах, төр, хувийн хэвшлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай” 02 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулахаар хяналт шалгалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

scroll to top