СЭРЭМЖЛҮҮЛЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН САМБАРЫГ ШИНЭЧЛЭН БАЙРШУУЛЛАА

2Y1A6173-1.jpg

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны “Тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” А/483 дугаар захирамжийн хүрээнд аймгийн урд хэсэгт “Автотээврийн шалган бүртгэх товчоо”, баруун хэсэгт “Төв зам дагуу автозамын уулзвар”, хойд хэсэгт “Түйн голын дээд гарам” дээр байгуулсан хяналтын постуудад зоонозын халдварт тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээллийн самбаруудыг шинэчлэн  байршууллаа.

scroll to top