ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

IMG_0610.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр баталсан “Номын сан, спортын төвүүд, тайчих клуб, караоке, ресторан, паб, лоунж, баар, сургалтын газар, шөнийн клубын барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын” удирдамжийн дагуу Баянхонгор аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлдэг караоке,  ресторан, шөний клубүүдын барилга байгууламжид Гамшгаас хамгаалах болон Галын аюулгүй байдлыг хангуулах гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг 2021 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 2021 оны 08 дугаар 15-ны өдрийг хүртэл хугацаанд зохион байгуулан ажиллаж байна.

scroll to top