ТАРВАГАН ТАХАЛ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

image_50401025.jpg

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны “Тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” А/483 дугаар захирамжийн хүрээнд Онцгой байдлын газар, Цагдаагийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль орчин аялал зуулчлалын газар, Зоонозын өвчин судлалын төв хамтран хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж, иргэд олон нийтэд Хүн мал амьтаны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээ мэдээллийг хүргэн заавар зөвлөмж өгч  ажиллаж байна.

scroll to top