ДУЛААНЫ УЛИРЛЫН ДҮРЭМТ ХУВЦСАНД НИЙТ АЛБА ХААГЧДЫГ ШИЛЖҮҮЛЛЭЭ

2Y1A4850-Small.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2021 оны А/83, Өмнөд бүсийн төвийн захирагчийн 2021 оны А/01, Онцгой байдлын газрын 2021 оны А/27 дугаар тушаалуудын дагуу тус газрын бие бүрэлдэхүүн 2021 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 11:40 цагт жагсаалын нэгдсэн үзлэг хийж, дулааны улирлын дүрэмт хувцсанд шилжлээ.

scroll to top