УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ЛЕД ДЭЛГЭЦИЙГ БАЙРШУУЛЛАА.

2Y1A7276.jpg

Аймгийн Засаг даргын 2020 оны “Хөрөнгө гаргах тухай” А/214 дүгээр захирамжаар тус газарт 410х256 харьцаатай Р9 загварын лед дэлгэцийг шийдвэрлэснээр иргэд, олон нийтэд гамшгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр заавар, зөвлөмж өгөх, болзошгүй гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, сэрэмжлүүлэх мэдээ, мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэх боломжтой боллоо.

scroll to top