МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

2Y1A6126.jpg

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгууль зохион байгуулагдаж байгаатай холбогдуулан  тус газраас санал авах байруудад Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны “Коронавирус (ковид-19)-ынхалдварынцар тахлаас урьдчилан сэргийлэх журам”-ын хэрэгжилтийг хангуулан  ажиллаж байна.

scroll to top