ГАЛЫН ДАЛД УСНЫ ЦЭГ /ГИДРАНТ/-ИЙН ХЭВИЙН АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

2Y1A6048.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Тэргүүн дэд дарга болон Ус сувгийн удирдах газрын дарга нарын хамтран 2020 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр баталсан “Галын автомашиныг усаар хангах зориуулалттай галын далд усны цэг /гидрант/-т хяналт шалгалт хийж судалгаа гаргах нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж”-ийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор аймгийн Чандмань-Баянхонгор ХК-тай хамтран галын далд усны цэг, (гидрант)-ын нэгдсэн судалгааг гаргаж, байнгын хэвийн ажиллагааг хангуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

scroll to top