“БИД ТАНГАРАГ ӨРГӨСӨН ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧ” СЭДЭВТ УРАЛДААНТ АЯНЫГ ЗАРЛАЛАА.

2Y1A3865.jpg

Бие бүрэлдэхүүнд Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Цэргийн албаны тухай хууль, Цэргийн нийтлэг дүрэм, журам, эдгээрт нийцүүлэн гарсан эрх зүйн бичиг баримтын хэрэгжилтийг хангуулах, байгууллагын цэрэгжилт, жагсаалч байдлыг сайжруулах, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд цэргийн албыг хэвшүүлэх зорилгоор 3 сарын аяныг зарлалаа.

Аяны хүрээнд тус газрын бүтцийн нэгжүүдийн дунд зохион байгуулсан арга хэмжээг үнэлж, эхний 2 байрыг шалгаруулж шагнаж, урамшуулна.

scroll to top