ISO-9001:2016 “Чанарын менежментийн тогтолцоо-шаардлага”, ISO-45001:2018 “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо- шаардлага” зэрэг стандартуудыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж эхэллээ.

H.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2020 оны “Олон улсын стандарт нэвтрүүлэх тухай” А/43 дугаар тушаалын дагуу  байгууллагын хэмжээнд ISO-9001:2016  “Чанарын менежментийн тогтолцоо-шаардлага”, ISO-45001:2018 “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо- шаардлага” стандартуудыг тус газар нэвтрүүлэх ажлыг шат дараалалтайгаар зохион байгуулан ажиллаж байна.

scroll to top