НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЛЭЭ.

2Y1A5946.jpg

Тус газрын алба хаагчид байгууллагын  ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан олон настын үрсэлгээг хийж, тоос, тоосонцоргүй аюулгүй цэвэр орчныг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна.

scroll to top