ӨРХ БҮРТ АНХНЫ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭГЧТЭЙ БАЙЯ!!!

2Y1A1619.jpg

Монгол Улсын Шадар Сайдын баталсан “Олон улсын иргэний хамгаалалтын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын удирдамж, Олон улсын иргэний хамгаалалтын байгууллагаас 2020 онд дэвшүүлсэн “Иргэний хамгаалалт, өрх бүрт анхны тусламж үзүүлэгчтэй байх уриалгыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Баянхонгор аймгийн Онцгой байдлын газар, Улаан загалмайн хорооноос “ӨРХ БҮР АНХНЫ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭГЧТЭЙ БАЙХЫГ УРИАЛЖ” байна.

scroll to top