ХЯНАЛТЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ ЭРГҮҮЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАЛАА.

2Y1A0375.jpg

Баянхонгор аймгийн хэмжээнд зорчигч тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарласантай холбогдуулан аймгийн Онцгой байдлын газар, Цагдаагийн газраас хөдөлгөөнт эргүүлүүдийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийж,  холбогдох үүрэг чиглэлүүдийг өглөө.

scroll to top