14 ЦЭГТ, 24 ЦАГИЙН ХЯНАЛТЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ ЭРГҮҮЛ АЖИЛЛУУЛЖ, ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ХЯЗГААРЛАЖ БАЙНА.

2Y1A0262-1.jpg

Улсын онцгой комиссын 2020 оны 5 дугаар хуралдааны шийдвэр, аймгийн Засаг даргын 2020 оны “Зорчигч тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах тухай” А/115 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2020 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 08 цагаас 27-ны өдрийн 08:00 цаг хүртэлх хугацаанд аймгийн хэмжээнд төвлөрсөн суурин газруудад орох гарах тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хориглож Онцгой байдлын газар, Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын нийт 45 алба хаагчид өдөр бүр 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна.

Иймд иргэн бүр хариуцлагатай байж, холбогдох байгууллагаас өгч буй зөвлөмж сэрэмжлүүлгийг хэрэгжүүлж, иргэний үүргээ биелүүлэхийг уриалж байна.

scroll to top