ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.

20200221_164102.jpg

Сүм  хийдийн барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах  хяналт шалгалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

scroll to top