ХУДАЛДАА, ОЛОН НИЙТИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.

2Y1A9272.jpg

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан удирдамжийн дагуу Онцгой байдлын газраас “Худалдаа, олон нийтийн байгууллагуудад гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалт”-ыг Аймгийн хэмжээнд зохион байгуулан ажиллаж  байна.

Хяналт шалгалт 2020 оны 02 дугаар сарын 05-ныг хүртэл хугацаанд үргэлжилнэ.

scroll to top