“САХИЛГА ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨН 2020”

2Y1A8146.jpg

Тус газар алба хаагчдынхаа сахилга ёс зүйг нэмэгдүүлэх, хамтын ажиллагааг сайжруулах, 2020 оны үйл ажиллагааны чиглэл, зорилтыг тодорхойлох зорилгоор 2020 оны “Сахилга, ёс зүйн зөвлөгөөн”-ийг  зохион байгууллаа.

Тус арга хэмжээний дараа зарим алба хаагч нарыг аймгийн Засаг даргын болон Улаан загалмайн хорооны шагналаар шагнаж, нийт алба хаагчид 2020 оны “Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”, “Хөдөлмөрийн гэрээ”-г байгуулж, ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр чөлөөт ярилцлага зохион байгуулсан.

scroll to top