Аймгийн онцгой комиссын даргын тушаалаар гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжин ажиллаж байна.

Blan11k.jpg

Баянхонгор аймгийн Онцгой комиссын даргын 2019 оны 02 дугаар тушаалын дагуу аймгийн хэмжээнд онцгой комисс, гамшгаас хамгаалах алба мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн, бэлэн байдлын зэрэгт шилжэж, тусгайлсан чиг үүрэг бүхий зарим байгууллагын дарга нарыг ерөнхий эргүүлээр томилгоожуулж, бэлтгэл бэлэн байдлыг ханган ажиллаж байна.

scroll to top