ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖИН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

55555.jpg

Шинэ жилийн баяр, амралтын өдрүүдэд Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/418 дугаар тушаал, Өмнөд бүсийн төвийн захирагчийн 2019 оны А/03 дугаар тушаал, Онцгой байдлын газрын даргын 2019 оны А/70 дугаар тушаалаар 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ний өдрийн 09:00 цагаас 2020 оны 01 дүгээр сарын 02-ний өдрийн 09:00 цаг хүртэлх хугацаанд гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжлээ.

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжин ажиллах тухай тушаалыг нийт бие бүрэлдэхүүнд уншиж танилцуулан үүрэг чиглэлээр хангаж алба хаагчдыг томилгоожуулан, утасны бэлтгэл бэлэн байдлыг ханган ажиллаж байна.

scroll to top