ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

6-1.jpeg

Тус газар алба хаагчдийг ая тухтай орчинд ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор байгууллагын доторх орчны их засварын ажлыг Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэмжлэгтэйгээр, өөрсдийн дотоод нөөц бололцоонд тулгуурлан хийж гүйцэтгэж  байна.

scroll to top