БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ II ХУРАЛДААН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

2.jpg

Хуралдааны үеэр Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2019 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 1/05 дугаартай албан үүргийн хэрэгжилтийг 2020 онд хангаж ажиллах талаар, мөн зөвлөлийн 2019-2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэн хэлэлцэж, Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зөвлөлийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, шаардагдах зардлыг орон нутгийн 2020 оны төсөвт тусгах зорилгоор 2019 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр тус зөвлөлийг дахин хуралдуулах шийдвэрийг гаргасан.

scroll to top