МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙДЫН БАТАЛСАН “ГЭР ХОРООЛЛЫН АЙЛ ӨРХҮҮДИЙН ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ -ЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН ИРГЭДЭД ОРОН НУТГИЙН ТЕЛЕВИЗЭЭР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

scroll to top