ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАЛАА.

IMG_0069.jpg

Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд Баянхонгор аймагт баар, цэнгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудад Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, норм нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулахаар Баянхонгор аймаг дахь Цагдаагийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран нийт 2 баар, 10 караокед хяналт шалгалтын зохион байгуулж нийт 52 зөрчил дутагдал илрүүлэн Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн заавал биелүүлэх албан шаардлага хүргүүлэн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллаж байна.

scroll to top