ХҮЙТНИЙ УЛИРЛЫН ХУВЦСАНД ШИЛЖЛЭЭ.

8.jpg

sdr

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/309 , Өмнөд бүсийн төвийн захирагчийн 2019 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/02, Баянхонгор аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 22 өдрийн А/57 дугаар тушаалын дагуу алба хаагчдыг хүйтний улирлын хувцсанд шилжүүлж жагсаалын нэгдсэн үзлэгийг хээрийн болон албаны хувцастайгаар зохион байгуулав.

Хүйтний улирлын хувцсанд шилжихтэй холбогдуулж алба хаагчдын хувцас хангалтын судалгааг гаргаж ойрын хугацаанд шинээр томилогдсон алба хаагчдыг албаны хувцсаар хангах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.

scroll to top