Эрдэнэмандал ахлах сургууль дээр Гал түймэр унтраах тактикийн сургуулийн зохион байгууллаа.

2Y1A4826-1.jpg

2019 оны ГТУАврах 16-р ангийн 3 шатны дасгал сургуулийн төлөвлөгөөнд батлагдсан хуваарийн дагуу Эрдэнэмандал ахлах сургууль дээр Гал  түймэр унтраах тактикийн сургуулийн зохион байгууллаа.

Тус дадлага сургуульд Эрдэнэмандал ахлах сургуулийн 450 гаруй сурагчид, 50 гаруй багш ажилчид, Улаан загалмай нийгэмлэг, Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, Түргэн нийт 4 байгууллагын хамтарсан дадлага сургууль зохион байгуулагдлаа.

Тус сургууль нь боловсролын байгууллагын болон мэргэжлийн албадын харилцан ажиллагааг уялдуулан гамшгийн үед хэрхэн ажиллах дадлага сургууль болсон юм.

Онцгой байдлын газраас: 1,2р тасаг, аврах бүлэг

Цагдаагийн газраас: Шинжээч, хэв журам,

Улаан загалмай: Бүлэг

Сургуулийн эмнэлэгийн бүлэг гэсэн өргөн бүрэлдэхүүнтэй дадлага сургууль боллоо.

scroll to top