Боловсролын байгууллагуудад төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа

69232781_657493731406056_4376143492154392576_o.jpg

Тус газрын Урьдчилан сэргийлэх тасаг Монгол улсын Шадар сайдын батласан “Боловсролын байгууллагуудад гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын удирдамж”-ийн хүрээнд 2019 оны 08 дугаар сарын 26-29-ний өдрүүдэд аймгийн их, дээд, коллеж, ерөнхий боловсролын сургууль, оюутан, сурагчийн дотуур байр, цэцэрлэгийн 24 барилга байгууламжид хяналт, шалгалтыг зохион байгуулж 270 зөрчил илрүүлэн холбогдох арга хэмжээг авч ажиллалаа.

scroll to top