Blan11k.jpg

Аймгийн онцгой комиссын даргын тушаалаар гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжин ажиллаж байна.

Баянхонгор аймгийн Онцгой комиссын даргын 2019 оны 02 дугаар тушаалын дагуу аймгийн хэмжээнд онцгой комисс, гамшгаас хамгаалах алба мэргэжлийн ангийн…

78107336_2173355049637733_3007770665450209280_n.jpg

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ТОЙМ СУДАЛГААГ ХИЙЛЭЭ.

Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Гамшгаас хамгаалах төрөөс баримтлах бодлого хөтөлбөр, Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Сендайн үйл ажиллагааны хүрээнд Баянхонгор аймгийн Гамшгийн…

2.jpg

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ II ХУРАЛДААН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Хуралдааны үеэр Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2019 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 1/05 дугаартай албан үүргийн хэрэгжилтийг 2020 онд…