2Y1A5085.jpg

ЦЭРГИЙН ТАНГАРАГ ӨРГӨЛӨӨ

Улсын нөөцийн салбарын, ахлагчийн албан тушаалд томилогдох алба хаагчид цэргийн хэргийн мэдлэг олгох анхан шатны сургалтад хамрагдаж тангараг өргөлөө. Сургалтад…

2Y1A4791.jpg

ЦЭРГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙГАА АЛБА ХААГЧДААС ШАЛГАЛТ АВЛАА

Улсын нөөцийн салбарын, ахлагчийн албан тушаалд томилогдох алба хаагчдад цэргийн хэргийн мэдлэг олгох анхан шатны сургалтыг Онцгой байдлын газарт зохион…